nie ma prawej Divemaster
Pod powierzchnią

Część praktyczna:
Sesje zastosowania praktycznego obejmują warsztaty z zakresu programów, które może prowadzić DiveMaster, warsztaty z nadzorowania nurków podczas szkoleń zarówno na basenie jak i na wodach otwartych (warsztaty obejmują szkolenia zarówno nurków na stopień Open Water Diver, jak również inne stopnie i specjalizacje), warsztaty z nadzorowania nurków certyfikowanych podczas ich nurkowań rekreacyjnych. Ocena umiejętności nurkowych, ratowniczych i pływackich:

 • Wymiana sprzętu pomiędzy dwoma nurkami pod wodą przy oddychaniu partnerskim,
 • Ocena umiejętności nurkowych obejmuje 20 umiejętności PADI m.in. zdjęcie maski, zdjęcie sprzętu, zawiśnięcie w toni (hovering), balansowanie na płetwach (fin pivot) etc.,
 • Ocena umiejętności ratowniczych obejmuje ćwiczenie z kursu Rescue Diver – nieprzytomny nurek na powierzchni,
 • Ocena umiejętności pływackich dokonywana z pomiarem czasu obejmuje: pływanie 200 m stylem dowolnym, pływanie 800 m w ABC bez pracy rękoma, 100 m holowania nurka, 15 min utrzymywania się na powierzchni wody.

Część teoretyczna:
Na zajęcia teoretyczne składa się 12 wykładów teoretycznych, egzamin pisemny oraz sporządzenie planu awaryjnego w przypadku wypadku nurkowego. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przy użyciu nowoczesnych technik szkoleniowych z użyciem multimedialnego projektora, prezentacji oraz profesjonalnego wykładu. Sesje teoretyczne są prowadzone w sposób interaktywny z użyciem pomocy naukowych jak podręczniki, sprawdziany wiedzy, zeszyty ćwiczeń etc. Tematy sesji teoretycznych:

 • Rola oraz charakterystyka Divemastera PADI,
 • Nadzorowanie certyfikowanych nurków,
 • Asystowanie podczas szkolenia,
 • Wprowadzenie do teorii nurkowania,
 • Fizyka,
 • Fizjologia,
 • Sprzęt,
 • Teoria dekompresji i tabele nurkowe RDP,
 • Programy prowadzone przez Divemastera,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Biznes nurkowy,
 • Twoja kariera w nurkowaniu.